Kerkdiensten in november 2020

Voor het Kerkbezoek geldt momenteel het volgende:

U kunt zich op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur opgeven voor de dienst voor de daarop volgende zondag. Dat kan via een telefoontje naar Gert of Maatje Schimmel op 06 – 29048280 of 06 – 52331473.

Om het niet al te moeilijk te maken: wanneer u zeker weet dat u ook de daarop volgende zondag(en) aanwezig bent, kunt u dat gelijk doorgeven. Het maximum aantal mensen dat in de kerkruimte (dat is dus exclusief het podium) aanwezig mag zijn bedraagt 30. We hanteren hierbij de anderhalve-meter-regel.

Voor de Kinderkerk is gang van zaken als vanouds: de kinderen beginnen gezeten op de voorste banken in de kerk en gaan aan het begin van de dienst naar de consistorie. De kinderen mogen bij elkaar zijn (conform de gang van zaken op school) en er zullen vanuit de leiding maximaal twee personen aanwezig zijn. Aan het eind van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerk. Gelet op het maximum aantal toelaatbare mensen in de kerk is het van belang dat ook deze jongeren tevoren worden aangemeld (zie hierboven).

Op dit moment is er geen kinderoppas. Dorpshuis ‘De Hoge Hof’ is gesloten voor alle activiteiten dus de Benjaminclub kan helaas geen gebruik maken van ‘het Hofje’.