De graven

 DSC_1686In de kerk bevinden zich twee grafmonumenten. Voor de preekstoel ligt een hardstenen zerk (204 x 118 cm) van Hendrik van   Brienen, echtgenoot van Berendina van Wijhe tot Echtelt.

Op de zerk staat: HIER IS BEGRAVEN / DE EDELE WELGEBOOREN HENDRICK VAN/ BRIENEN VA DE LATMAER / IN SYN LEVEN CAPETEY / IS IN DEN HEER GERUST DEN / 20 DECEMBER ANO 1663. Daaronder is het familiewapen uitgewerkt. Vervolgens is een lege ruimte opgenomen. Links zijn de kwartierwapens opgenomen, van boven naar beneden: Brienen van de Latmaer, Capel van der Woning, Hederwijck, Wees van den Pluymenborg, Essen van den Swanenborg, Wittenhorst, Mermoeden en Levendael. Rechts de wapens van: Wael van Moesbergen, Rossom, Brakel, Riemsdyck, een blank wapen, Stralen, een blank wapen en Wijhe van Hernen. In het midden van het hoge koor staat op een 32 cm hoge plint een tombe voor Reinold van Wijhe tot Echtelt, de tiende heer van het dorp. Hij diende als cornet in het leger van prins Frederik Hendrik. Op de tombe ligt een 19 cm dikke zerk (260 x 145 cm). Daarop is een liggende man in wapenrusting uitgehouwen. Het hoofd ligt op een kussen waarin is gebeiteld: SECRET ET LOYAL. In de linkerhand houdt hij de helm vast, waaronder twee kruislings over elkaar liggende handschoenen. De rechterarm ligt gestrekt langs het lichaam met de wijsvinger naar beneden wijzend. Rechts van de voeten een doodshoofd en links een vaas met tulpen. Boven het hoofd van de figuur het alliantiewapen Wijhe en Wijhe van Hernen.

Geheel onderaan is te lezen: HIC ORTVS ALTA STIRPE RAINOLDVS IACET / MARS ILLE QUONDA BELGICVS DVM VIVERET / MVNDVM RELIQUIT ET SUO PRAESENS DEO / IAM SPECAT ET IA SPERNIT HOC TOTV NIHIL / OBIIT ANO 1657 MENS. AUG. 30. AETAT. 80 Dit betekent: Hier ligt Reinold, uit hoge stam gesproten, tijdens zijn leven beroemd als Mars der Lage Landen, hij verliet de wereld en aanschouwt thans God van aangezicht tot aangezicht, op dit nietswaardige geheel kijkt hij thans met verachting neer, hij stierf in het jaar 1657 op 30 augustus 80 jaar oud. Ter weerszijde van de zerk zijn de 16 kwartieren opgenomen. Links van boven naar beneden: Wijhe van Echtelt , Haeften, Tengnagell, Broeckhuysen, Isendoorn, Immerseel, Lennep en Pol.

Rechts: Wijhe van Hernen, Eygeren, Vygh, Vos van Schwarzenborck, Bueren, Pinsen van der Ley, Wees en Aseren Lagh. Onder het koor bevindt zich de grafkelder van de familie Van Balveren. De ingang van deze kelder is buiten, aan de noordoost kant van het koor gelegen. Die ingang wordt afgesloten met eengrafzerk. Tot slot bestaat de drempel van het koor naar de consistoriekamer uit een fragment van een grafzerk waarop nog te lezen is:

…ER 53 HUISVROW VAN / IOHAN VAN WELY / ANO 32 DEN 9 MART / STERFT IOHAN VAN WELY.