Belijdeniskring

Ieder seizoen hopen we in de gemeente op mensen die Openbare Geloofsbelijdenis willen afleggen. Ieder seizoen is er een Belijdenisgroep die maandelijks bij elkaar komt. U bent van harte welkom om u hierbij aan te sluiten, ook wanneer u (nog) niet weet of u belijdenis wilt gaan doen.

U kunt hiervoor contact opnemen met ds. Schouten (contactgegevens).