Namen en adressen

Contactadres / Scribaat
G.H. SchimmelKerkeland 18
4054 NV Echteld
0344 – 644806 / 06 – 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
Kerkgebouw
St. Jan de DoperkerkOoisestraat 1
4054 ML Echteld
0344 – 642199
Verhuur kerkgebouwMw. F. Sterrenburg – Ruisch0344 – 643617
gsterren@xs4all.nl
Predikant
Ds. Gerrit SchoutenOoisestraat 2
4054 MN Echteld
0344 – 641352
gschouten@solcon.nl
Kerkenraad
I.J. van HartenVoorzitter / Diaken0344 – 622350
i.van.harten@planet.nl
G.H. SchimmelScriba / Ouderling - kerkrentmeester0344 – 644806 / 06 – 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
H. van BlitterswijkOuderling – kerkrentmeester0344 – 642231
henkvanblitterswijk@kpnplanet.nl
M.E. van den BergOuderling0344 – 642473
m.berg7162@upcmail.nl
Mw. R. de Waard - HoogakkerOuderling0344 – 641868
eedol@freeler.nl
A. OppelaarOuderling0344 – 643271
a.oppelaar.001@hetnet.nl
Mw. W. Kerpentier - van GesselJeugdouderling06 - 25 208 299
wkerpentier@outlook.com
Mw. C.G. van Dieden – GerritseDiaken0344 – 617974
c.g.vandieden@kpnmail.nl
M. van Hal
Diaken0344 – 641789
rvhal@hotmail.nl
College van Kerkrentmeesters
Mw. J.J. Brouwer – BaarsSecretaris / Contactadres
Achterstraat 4
4054 MT Echteld

0344 – 642582
flbrouw@wxs.nl
H. van Blitterswijk
Voorzitter / Ouderling - kerkrentmeester
0344 – 642231
henkvanblitterswijk@kpnplanet.nl
G. J. Weiman
Penningmeester
0344 – 605267
gj@weiman.nl
G.M. Oppelaar
Contactpersoon pachten
0344 – 644284
oppiefarm@hetnet.nl
J.G. Schuiling
Contactpersoon kerkhof
0344 – 642342
schuilingjg@hetnet.nl
G.H. Schimmel
Ouderling - kerkrentmeester
0344 – 644806 / 06 - 2904828
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
Mw. H.M.P. Budding - van Wijk06 - 12682417
henny@buddingbv.nl
Preekvoorziening
Mw. M. Schimmel – Plomp
0344 – 644806 / 06 – 52331473
schimmelmaatje@gmail.com
Pastoraal medewerkers
Mw. M. van Harten - den Boestert0344 - 622350
mwjvanharten@hotmail.com
Mw. W. Vermeulen0344 - 644089
whcvermeulen@gmail.com
Mw. A. Leeuw de Dreu06 - 37424569
annalette.leeuw@gmail.com
Mw. D. Pison0344 - 667247
dinipison@gmail.com
Handwerkclub
Mw. J.J. Brouwer – Baars0344 - 642582
Helpende Handen
Mw. C.M. Hol - Mostert Coördinator
0344 – 644290
Organist
G.M. van de Hoef
0318 - 514907
gmvandehoef@live.nl
Jeugdwerk
De Benjaminclub
Mw. L. Woldringh
06 - 41027825
line@woldringh.net
De Goede Herder
Mw. M. Schimmel – Plomp
0344 – 644806
schimmelmaatje@gmail.nl
"de Ontmoeting"
Mw. W. Kerpentier - van Gessel06 - 25208299
wkerpentier@outlook.com
Kerkkoor “Looft den Heer”
H. van Blitterswijk Voorzitter
0344 – 642231
henkvanblitterswijk@kpnplanet.nl