Het koor

Ned. Herv. Kerkkoor ‘Looft den Heer’.  

Ons kerkkoor telt momenteel ruim 30 leden en wij zingen voornamelijk geestelijke muziek. In ons repertoire zitten echter ook oudhollandse liederen die wij desgewenst ten gehore brengen.

Wij zingen in zondagse erediensten, dodenherdenking en kerstnachtdienst enz… Ook werken wij mee aan de kerkdienst in Vrijthof en het ziekenhuis Rivierenland, dit meestal twee keer per jaar.

Bovendien zingen we regelmatig in bejaardencentra. De beide foto`s zijn van recente datums en zijn genomen tijdens een optreden in Vrijthof te Tiel en tijdens de afscheidsdienst van onze oud predikant.

We zijn een koor waarvan de leden trouw op de repetities komen.

Onze dirigente is enthousiast en onze kooravonden zijn dan ook altijd erg gezellig.

Wilt U dit eens meemaken? U bent van harte welkom op de dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in Dorpshuis de Hoge Hof.

In de pauze drinken we gezellig koffie met elkaar.

Voor informatie kunt U terecht bij onze voorzitter Henk van Blitterswijk (contactgegevens).
Op Facebook kunt u ons ook vinden.