Het koor

Ned. Herv. Kerkkoor ‘Looft den Heer’.  foto koor nieuw

Ons kerkkoor telt momenteel ruim 30 leden en wij zingen voornamelijk geestelijke muziek. In ons repertoire zitten echter ook oudhollandse liederen die wij desgewenst ten gehore brengen.

Wij zingen in zondagse erediensten, dodenherdenking en kerstnachtdienst enz… Ook werken wij mee aan de kerkdienst in Vrijthof en het ziekenhuis Rivierenland, dit meestal twee keer per jaar.

Bovendien zingen we regelmatig in bejaardencentra. Hieronder staat een foto van ons optreden in Zorgcentrum Elim in Ochten (oktober 2014).

DSC_1964We zijn een koor waarvan de leden trouw op de repetities komen.

Onze dirigente is enthousiast en onze kooravonden zijn dan ook altijd erg gezellig.

Wilt U dit eens meemaken? U bent van harte welkom op de dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in Dorpshuis de Hoge Hof.

In de pauze drinken we gezellig koffie met elkaar. Op Facebook kunt U ons ook vinden.

Voor informatie kunt U terecht bij onze voorzitter Henk van Blitterswijk (contactgegevens).