Pastoraat

Een wezenlijk onderdeel van de Gemeente van Christus is het pastoraat.

Het woord “pastoraat” komt van het woord “pastor”, dat betekent “herder”. Ons voorbeeld daarin is onze Heer, die in Johannes 10 : 11 zegt: Ik ben de goede herder.

In 1 Korintiërs 12 : 28 staat, dat het pastoraat een gave van God is en daarmee ook een opdracht: In de kerk geeft God de mensen allerlei functies en bijzondere krachten. Er zijn apostelen, profeten en leraren. Er zijn mensen die wonderen kunnen doen, en mensen die zieken kunnen genezen. Er zijn mensen die anderen kunnen helpen en steunen in hun geloof.

In de pastorale zorg in onze gemeente zijn er in wezen drie onderdelen.

Het eerste onderdeel is de HVD, de Hervormde Vrouwen Dienst, van oorsprong een diakonale taak (armenzorg). De HVD wordt dan ook geleid door Corrie van Dieden, één van onze diakenen. De HVD-dames zijn bezoekdames die vooral bij ouderen bezoekjes brengen rond hoogtijdagen, of in een moeilijke periode. Zij geven uitdrukking aan het ‘omzien naar elkaar’ zonder daar ook direct een pastorale inhoud aan te geven (zoals Bijbellezen en bidden).

Het tweede onderdeel zijn de pastorale medewerkers. Zij doen ook bezoekwerk, maar in de hele gemeente en niet alleen onder ouderen. De pastorale medewerkers staan open voor het geloofsgesprek, om met mensen te bidden en uit de Bijbel te lezen. Dit is nooit een verplichting, maar er is zéker wel ruimte voor. De pastorale medewerkers in onze gemeente zijn:

  • Marinus van den Berg, tel. 0344 – 642473;
  • Wil Vermeulen, tel. 0344 – 644089;
  • Annalette Leeuw, tel. 06 – 37424569;
  • Roely de Waard, tel. 0344 – 641868.

Het derde onderdeel is de plek waar de pastorale verantwoordelijkheid in de gemeente ligt: bij de dominee en de ouderlingen. Ouderlingen in onze gemeente zijn:

  • Arie Oppelaar, tel. 0344 – 643271;
  • Bert de Kok, tel. 0488 – 428185;
  • Janneke Weiman (jeugdouderling), tel. 0344 – 605267.

De ouderlingen hebben de gemeente in wijken verdeeld en proberen de adressen binnen hun wijk te bezoeken. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het bezoekwerk van de pastorale medewerkers. Daarom is er regelmatig overleg in de pastoraatsgroep, die gevormd wordt door dominee, ouderlingen en pastorale medewerkers.

De dominee (tel. 0344 – 641352) bezoekt jaarlijks de ouderen van 80 jaar en ouder. Daarnaast behartigt zij het crisispastoraat, wanneer ziekte of ernstige zaken in mensenlevens plaatsvinden.