De muurschilderingen

DSC_1677

Met financiële hulp van vele instanties, de toenmalige gemeente Echteld, Monumentenzorg en de bevolking van het dorp Echteld is de laatste (vierde) fase van de restauratie van de kerk in 1991 uitgevoerd. Daarbij was vast komen te staan, wat men eigenlijk al langer wist, dat er op de muren van het koor onder de witkalk nog meer secco’s aanwezig zijn. Deze secco’s zijn blootgelegd (1998) en gerestaureerd (1999).

In de nadagen van de duistere Middeleeuwen, aan het eind van de 15e eeuw, leefde de mensheid tussen hoop en vrees. Terwijl de pest rondwaarde door Europa en angst voor de duivel gemeengoed was, bestond bij velen de gedachte dat het einde der tijden, met al zijn verschrikkingen, nabij was. Diep van binnen bleef echter de hoop bestaan dat Jezus zou terugkomen op aarde zoals Hij na Zijn verrijzenis had aangekondigd. Een symbool van de vastberadenheid van dit geloof is terug te vinden in onze kerk. Rond 1500 na Christus zijn hier een aantal muurschilderingen aangebracht die aan de mensen duidelijk moest maken dat zij, in afwachting van Jezus’ komst, hun lot zelf konden bepalen. De beeltenis van Het Laatste Oordeel maakt duidelijk dat de mens na zijn sterven beoordeeld zal worden op de wijze waarop hij gedurende zijn leven het evenwicht tussen goed en kwaad heeft weten te behouden. De beeltenis van Sint Joris, die de gevleugelde draak doorboort met zijn lans, geeft aan dat de mens in staat is dit evenwicht gunstig te beïnvloeden door ervoor te kiezen het kwade te bestrijden.