Hulp gevraagd

Het “werk rond de kerk” wordt vrijwel volledig door vrijwilligers uitgevoerd. Veel mensen willen best een taak op zich nemen, maar vragen zich af wát ze kunnen doen. Hieronder vindt u (in willekeurige volgorde) een opsomming van de taken waarvoor we vrijwilligers zoeken.

Pastoraat

op bezoek gaan bij leeftijdsgenoten

Jeugdwerk

oppasdienst op de allerkleinsten (0-4 jaar)

leidinggevenden bij de kindernevendienst (4-12 jaar)

voorbereiding en uitvoering van jongerendiensten (tweemaal per jaar)