Jeugdwerk

Binnen de Protestantse Gemeente Echteld bestaan de volgende vormen van jeugdwerk:

Oppasdienst “De Benjamin Club”
Voor ouders die graag samen naar de kerk gaan is er tijdens de kerkdiensten oppasdienst in dorpshuis ‘De Hoge Hof’, Voorstraat 10 (schuin tegenover de kerk – let op: de ingang is aan de achterzijde). Kinderen van 0 – 4 jaar zijn daar van harte welkom.
 

Kerk op Schoot dienst
Tijdens het seizoen zijn er belevingsgerichte Kerk op Schoot diensten voor kinderen van
0 tot 4 jaar. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met liedjes en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen én hun (groot)ouders op een speelse manier kennis met de kerk.
De data van deze diensten staan in De Zondagsbrief en De Kerk Roept.
 

“De Goede Herder”
Er is iedere zondag Kindernevendienst voor basisschoolkinderen. De kinderen beginnen de dienst om 10.00 uur in de kerk en gaan dan halverwege de dienst naar de Kindernevendienst in de consistorie, waarna ze tegen het eind van de dienst weer de kerk in komen. De kinderen horen op eigen niveau een Bijbelverhaal, praten er samen over en maken er eventueel nog een verwerking van het verhaal. Ook wordt er samen gebeden en gezongen.

Tijdens de adventsperiode en de veertigdagentijd wordt doorgaans gewerkt met een project, dat in de kerkdienst gepresenteerd wordt. In de dienst op de 4e Adventszondag (de zondag voor Kerst) vieren ze samen met de hele gemeente (jong en oud ) het Kerstfeest. Eenmaal per jaar wordt door de leiding een uitje georganiseerd. In het najaar worden gevulde schoenendozen ingezameld voor de actie “Operatie Schoenendoos”, dit om de kinderen bewust te maken van de noden in de wereld.

 

Jeugdhonk “de Ontmoeting”
In de pastorietuin staat het Jeugdhonk,  iedere zes weken is het open op  woensdagmiddag van 14.30 – 15.30 uur voor de basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 7. De kinderen zijn dan van harte welkom voor een leuke activiteit rondom een Bijbelverhaal. Kijk op onze facebookpagina voor de data en voor meer informatie.

 

Candle Talk
Tijdens het seizoen is er voor de jongeren van 12 t/m 17 jaar catechese, één keer in de twee weken op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie. We beginnen met een verhaal uit de Bijbel en daarna praten we met elkaar door over het verhaal.

 

Tienerkerk ‘Muffinmeeting’ 
Tijdens het winterseizoen is er eenmaal per maand op zondagmorgen een ‘Muffinmeeting’. De bijeenkomst is voor jongeren van 12 t/m 17 jaar. Om 10.00 uur komen we bij elkaar in dorpshuis ‘De Hoge Hof’. Samen denken we na over een thema, we lezen in de Bijbel en er is tijd voor een leuke activiteit. Tijdens elke bijeenkomst zijn er zelfgebakken muffins. Wie wordt dit jaar de beste ‘Muffinbakker’ van de tienerkerk?

Dit seizoen is er een ‘Muffinmeeting’ op 29 november 2020, 24 januari,
21 februari en 21 maart 2021. 
I.v.m. corona kunnen we tijdelijk niet in het dorpshuis bij elkaar komen. De Muffinmeeting is daarom voorlopig op zondagmiddag om 12.00 uur in de kerk.

 

Vragen over het jeugdwerk of wil je je aanmelden voor één van de activiteiten?
Neem contact op met onze jeugdouderling Willy Kerpentier – van Gessel.
Contactgegevens kun je vinden op de pagina namen en adressen.