Jeugdwerk

Binnen de Protestantse Gemeente Echteld bestaan de volgende vormen van jeugdwerk:

Oppasdienst “De Benjamin Club”
Voor ouders die graag samen naar de kerk gaan is er tijdens de kerkdiensten oppasdienst in dorpshuis ‘De Hoge Hof’, Voorstraat 10 (schuin tegenover de kerk – let op: de ingang is aan de achterzijde). Kinderen van 0 – 4 jaar zijn daar van harte welkom.
 

Kerk op Schoot dienst
Tijdens het seizoen zijn er belevingsgerichte Kerk op Schoot diensten voor kinderen van
0 tot 4 jaar. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met liedjes en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen én hun (groot)ouders op een speelse manier kennis met de kerk.
De data van deze diensten staan in onze agenda .
 

“De Goede Herder”
Er is iedere zondag Kindernevendienst voor basisschoolkinderen. De kinderen beginnen de dienst om 10.00 uur in de kerk en gaan dan halverwege de dienst naar de Kindernevendienst in de consistorie, waarna ze tegen het eind van de dienst weer de kerk in komen. De kinderen horen op eigen niveau een Bijbelverhaal, praten er samen over en maken er eventueel nog een verwerking van het verhaal. Ook wordt er samen gebeden en gezongen.

Tijdens de adventsperiode en de veertigdagentijd wordt doorgaans gewerkt met een project, dat in de kerkdienst gepresenteerd wordt. In de dienst op Eerste Kerstdag vieren ze samen met de hele gemeente (jong en oud ) het Kerstfeest. Eenmaal per jaar wordt door de leiding een uitje georganiseerd. In het najaar worden gevulde schoenendozen ingezameld voor de actie “Operatie Schoenendoos”, dit om de kinderen bewust te maken van de noden in de wereld.
 

Jeugdhonk “de Ontmoeting”
In de pastorietuin staat het Jeugdhonk, waar iedere maand op woensdagmiddag van 13.30 – 14.45 uur de Echteldse jeugd van 8 – 12 jaar welkom is voor een leuke activiteit rondom een Bijbelverhaal.
 
 

Candle Talk
Tijdens het seizoen is er voor de jongeren van 12 t/m 17 jaar catechese, één keer in de twee weken op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie. We beginnen met een verhaal uit de Bijbel en daarna praten we met elkaar door over het verhaal.

Groeigroep
Voor alle jongeren van 18 – 30 jaar is er de groeigroep. Hierbij komen de deelnemers één per maand op zondagavond bij elkaar om een Bijbelstudie te houden. Voorafgaand wordt er met elkaar gegeten. Deze avonden worden georganiseerd bij één van de deelnemers thuis. De data vind je in onze agenda .
 

Vragen over het jeugdwerk of wil je je aanmelden voor één van de activiteiten?
Neem contact op met onze jeugdouderling Willy Kerpentier – van Gessel.
Contactgegevens kun je vinden op de pagina namen en adressen.