Verhuur van het kerkgebouw

De Sint Jan de Doperkerk in Echteld is beschikbaar voor bijzondere gebeurtenissen. Te denken valt aan huwelijkssluitingen.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Mw. F. Sterrenburg – Ruisch, tel. 0344 – 643617.