De HVD

Binnen de Protestantse Gemeente Echteld is een groep dames actief, die onder de naam “Hervormde Vrouwendienst” bezoekwerk verricht in de gemeente. De bezoeken worden in principe gebracht aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder.

Er wordt minimaal één maal per jaar een bezoek gebracht, en wel rondom de verjaardag van betrokkene. Maar in veel gevallen, en zeker indien daar aanleiding toe bestaat, worden er meer bezoeken gebracht.

Meer weten? Bel met Mw. C. van Dieden – Gerritsen (zie onder namen en adressen).