De begraafplaats

graf

Rondom de St. Jan de Doperkerk ligt een sfeervolle begraafplaats. Er bevinden zich graven die al vele eeuwen oud zijn. Vermeldenswaard is dat de begraafplaats ook momenteel nog in gebruik is.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer J. Schuiling, contactpersoon vanuit het College van Kerkrentmeesters. Tel. 0344 – 642342.