Eredienst

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur komt de Protestantse Gemeente Echteld bij elkaar in de eredienst in de kerk. Bekijk de informatie in De Kerk Roept voor een overzicht van komende kerkdiensten.

In de diensten gebruiken we de Nieuwe Bijbelvertaling en het Nieuwe Liedboek. Iedere dienst wordt uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. U kunt hier met ons mee luisteren.

De kleintjes van 0 – 4 jaar uit de Gemeente worden opgevangen in hun eigen ruimte in dorpshuis “de Hoge Hof”. De kinderen van de basisschool starten hun dienst in de kerk, tijdens de Bijbellezingen en de preek gaan ze naar de consistorie voor hun eigen verwerking en aan het einde van de dienst komen ze dan weer terug in de kerk.

Zes maal per jaar vieren we het Heilig Avondmaal, waar de belijdende Gemeenteleden aan deelnemen.

De Heilige Doop wordt bediend na overleg met de doopouders.