Teken van verbondenheid

We kunnen elkaar als gemeente niet ontmoeten door de beperkingen die het coronavirus geeft. Maar we kunnen elkaar wel een teken van verbondenheid geven. Hoe? Door een kaart, een mail, een berichtje of een brief te sturen met daarop een wens, een gedachte, een lied, een gebed, een gedicht……. Kortom, iets waarmee u anderen wilt bemoedigen of iets wat u met anderen wilt delen.

Stuur die kaart of brief naar:
Gerrit en Tineke Schouten
Ooisestraat 2
4054MN Echteld
Email: gschouten@solcon.nl

Iedere zondag tijdens de uitzending van de kerkdienst lezen we er een paar voor. Wij hangen de kaarten, brieven, tekeningen, foto’s of wat er ook maar binnenkomt op in de kerk. We laten ze daar hangen tot het moment dat we weer als gemeente bij elkaar kunnen komen in de kerk. Helpt u mee om er een hele lange slinger van te maken?

Hartelijke groeten,
Gerrit en Tineke Schouten

Gevolgen van het Coronavirus

Op dit moment wordt er iedere zondag via Kerkdienst Gemist een ochtendgebed uitgezonden. Een korte liturgie met een korte overdenking uitgesproken door ds. Gerrit Schouten. Onze organist, Nelleke de Kok verleent muzikale medewerking. De ouderlingen zijn bij toerbeurt ouderling van dienst. Het schema voor de komende tijd ziet er als volgt uit:

Zondag 5 april 10.00 uur: Palmzondag.
Donderdag 9 april 19.30 uur: Dienst op Witte Donderdag.
Vrijdag 10 april 19.30 uur: Dienst op  Goede Vrijdag.
Zondag 12 april 10.00 uur: Paasviering.
Zondag 19 april 10.00 uur: Dienst.
Zondag 26 april 10.00 uur: Dienst.
Zondag 3 mei 10.00 uur: Dienst.
Zondag 10 mei 10.00 uur: Dienst.
Zondag 17 mei 10.00 uur: Dienst.
Donderdag 21 mei 10.00 uur: Hemelvaartviering.
Zondag 24 mei 10.00 uur: Dienst.
Zondag 31 mei 10.00 uur: Pinksterviering.

Wellicht kunt u de uitzending hier rechtstreeks volgen. Als dat niet lukt door overbelasting van het systeem, probeert u het een uur later dan nog eens.

Na het ochtendgebed is de kerk van 10.30 uur tot 11.30 uur open. U kunt, wanneer u dat wilt, in de kerk bidden en / of een licht ontsteken. Loop de kerk binnen via de ingang in de toren en verlaat de kerk via de consistorie. De koster zal er op toezien dat een beperkt aantal mensen tegelijk in de kerk aanwezig is.

En verder ….

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Echteld heeft besloten om, conform de adviezen van de overheid, alle kerkelijke activiteiten, inclusief het bezoekwerk tot in ieder geval 1 juni stop te zetten. Dat betekent dat er geen kerkdiensten zullen worden gehouden, het kerkkoor niet zal repeteren, er geen activiteiten van en voor de jeugd zijn.

Onze predikant, ds. Gerrit Schouten is op maandag t/m vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar voor ieder die met vragen of problemen zit óf gewoon even met iemand wil praten. Indien nodig helpt hij mee om hulp of een oplossing te zoeken. Zijn telefoonnummer is 0344 – 641 352.

Wanneer u hulp nodig heeft voor praktische zaken, kunt u ook contact opnemen met Helpende Handen. Bel dan met Izaäk van Harten (0344 – 622 350 of 06 – 536 470 16).

Tot slot roepen we ieder op om oog te hebben voor de mensen om ons heen. Laten we ook in dit opzicht  er samen voor de ander zijn.

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Echteld wenst u en de uwen Gods kracht toe in deze moeilijke tijd.

Thuis gezellig knutselen voor de kinderen

Hallo allemaal,

Deze week zouden we palmpasenstokken maken en volgende week woensdag 8 april zou het jeugdhonk weer open zijn. Doordat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven kan dat nu niet doorgaan. Maar we hebben wel wat leuke knutsels voor jullie.

Palmpasenstok thuis maken, dat kan zeker. Een voorbeeld met uitleg vind je hier. Veel plezier bij het maken van je palmpasenstok.

Woensdag geen jeugdhonk maar toch het verhaal kijken en de knutsel thuis maken? Dat kan…
Het paasverhaal kun je hier kijken en luisteren.
Bianca heeft van de knutsel een uitleg filmpje gemaakt. Het stappenplan kun je hier bekijken.

De bladen om uit te printen kun je vragen bij Willy. Stuur een mailtje naar wkerpentier@outlook.com en je krijgt ze gemaild van Willy.

We wensen jullie veel kijk- en knutselplezier, goede Paasdagen en hopen elkaar weer snel gezond te kunnen zien!