Protestantse Gemeente Echteld

Kerk 121018 (33)

De Protestantse Gemeente Echteld is een open en gastvrije gemeente, die een herberg wil zijn voor iedereen. Zij laat zich inspireren door de eeuwenoude boodschap van God. Met deze inspiratie wil de Protestantse Gemeente Echteld proberen iets te betekenen voor de naaste, dichtbij en ver weg. Eén van de doelstellingen is het proberen om op eigentijdse en inspirerende wijze de jeugd meer bij de kerk te betrekken en in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus Christus.

De gemeente telt ongeveer 600 leden. Iedere zondag om 10.00 uur bent u van harte welkom in onze eredienst.

 
Beleidsplan en Plaatselijke Regeling
Elke vijf jaar heeft de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Echteld de plicht om een Beleidsplan en een Plaatselijke Regeling op te stellen. Deze plicht is vastgelegd in de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland. 

Eind 2022 is er gewerkt aan een actualisering van deze documenten. Uiteraard in overleg met de verschillende kerkelijke groeperingen als de Diaconie, het College van Kerkrentmeesters, het Jeugdwerk, de ZWO-commissie, etc.

Het beleidsplan 2023-2028 kunt u lezen door op deze link te klikken.
De plaatselijke regeling kunt u lezen door op deze link te klikken.