Kerkdiensten vanaf 22 augustus 2021

Voor het Kerkbezoek geldt momenteel het volgende:

U dient zich van te voren op te geven dat kunt u doen op vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur. U kunt zich dan opgeven voor de dienst voor de daarop volgende zondag. Dat kan via een telefoontje naar Gert of Maatje Schimmel op 06 – 29048280 of 06 – 52331473.

Het maximum aantal mensen dat in de kerkruimte (exclusief de mensen die meewerken aan de dienst) aanwezig mag zijn bedraagt 48. We hanteren hierbij de anderhalve-meter-regel.

Wanneer u zich niet fit voelt, dan verzoeken we u dringend om thuis te blijven, ook al bent u al gevaccineerd.

Bij het betreden van de kerk vragen wij u uw handen te ontsmetten. De koster zal u uw plaats wijzen. We vragen u dringend om zo min mogelijk door de kerk te lopen. 

De kerkdiensten zijn live mee te kijken of luisteren via kerkdienstgemist.

Voor “De Goede Herder” is de vakantietijd aangebroken. Op zondag 5 september is de overstapdienst en daarna beginnen we weer met de Kindernevendienst.  

Oppasdienst “De Benjamin Club” zal – bij gelijkblijvende omstandigheden – op zondag 5 september weer beginnen.