Kerkdiensten in september en oktober 2020

Voor het Kerkbezoek in september en oktober geldt het volgende:

U kunt zich op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur opgeven voor de dienst voor de daarop volgende zondag. Dat kan via een telefoontje naar Gert of Maatje Schimmel op 06 – 29048280 of 06 – 52331473.

Om het niet al te moeilijk te maken: wanneer u zeker weet dat u ook de daarop volgende zondag(en) aanwezig bent, kunt u dat gelijk doorgeven. Het maximum aantal mensen dat in de kerkruimte (dat is dus exclusief het podium) aanwezig mag zijn bedraagt 48. We hanteren hierbij de anderhalve-meter-regel.

Op zondag 6 september start de Kinderkerk weer. De gang van zaken is als vanouds: de kinderen beginnen gezeten op de voorste banken in de kerk en gaan aan het begin van de dienst naar de consistorie. De kinderen mogen bij elkaar zijn (conform de gang van zaken op school) en er zullen vanuit de leiding maximaal twee personen aanwezig zijn. Aan het eind van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerk. Gelet op het maximum aantal toelaatbare mensen in de kerk (48 dus) is het van belang dat ook deze jongeren tevoren worden aangemeld (zie hierboven).

Ook is er vanaf 6 september weer kinderoppas. De Benjaminclub is vanaf die dag iedere zondag open in zaal ‘Het Hofje’ van dorpshuis ‘De Hoge Hof’.