Nieuw Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Elke vijf jaar heeft de Kerkenraad de (in de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland vastgelegde) plicht om een Beleidsplan en een Plaatselijke Regeling (zeg maar een huishoudelijk reglement) op te stellen. De bestaande documenten zijn destijds vastgesteld voor de periode 2017 – 2022. En dus moest er gewerkt worden aan een actualisering voor de periode 2023 – 2028.

In de afgelopen tijd is dat gedaan, dit uiteraard in overleg met verschillende kerkelijke groeperingen als de Diaconie, het College van Kerkrentmeesters, het Jeugdwerk, de ZWO-commissie, etc.

Inmiddels zijn ze gereed en de Kerkenraad wil ze graag aan u / jou ter kennis brengen. Dat gebeurt op de volgende manieren:

  • Ze zijn te lezen op onze website (onderaan dit bericht).
  • In de consistorie liggen prints van beide documenten ter inzage.
  • Wanneer u de scriba een berichtje geeft, zal hij ze u per mail dan wel op papier doen toekomen.

Uiteraard zijn reacties van harte welkom. Wanneer de Kerkenraad (via de scriba) uiterlijk 31 januari .a.s. geen reacties heeft ontvangen, zijn de documenten vastgesteld.

23-28 Beleidsplan def versie 2

Plaatselijke regeling 23-28 def